Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi Veren Yasa

Madde 7 – (Değişik: 16/11/2006-2006/11269 K.)

Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği

memur, köylerde muhtardır. (Değişik ikinci cümle: 28/11/2017-2017/11079 K.) Bakanlık;

il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe müftülüklerine ve ilgili

dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir.

Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye (…)(2)

belediye evlendirme memurlukları

ile nüfus müdürleri yetkilidir.(2)

Madde 8

İl ve ilçe müftülüklerinde evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personel Bakanlıkça belirlenir.

Madde 9 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; büyükşehir belediye başkanları için büyükşehir belediye hudutları; diğer belediye başkanları veya görevlendirecekleri memurlar ile müftülük görevlileri için yetki alanında bulunan il, ilçe, belediye ve köy hudutları; muhtarlar için o köy hudutları ile sınırlıdır

Madde 36

Köy, belediye, ilçe müftülükleri veya ilçe evlendirme memurlarına ait kütük defterleri ilçe nüfus müdürlüğü tarafından, il müftülükleri ile il merkez belediye evlendirme memurluklarına ait kütük defterleri de il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü tarafından tasdik edilir. Evlendirme nüfus memurluğunca yapıldığı takdirde defterlerin tasdiki mülki idare amirlerine aittir.

İl ve ilçe müftülükleri ile belediyeler ise kendilerine ait evlenme kütük defterlerini kendi arşivlerinde saklarlar.

Müftülere Resmi Nikah Yetkisi

1. Kanunda, resmi nikah töreninde hangi prosedür uygulanıyor ise, müftü de Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliği'ne uygun olarak aynı prosedürü uygulayacaktır. İmam nikahında söz konusu olan iki erkek şahit bulundurm kadına mehir sorma ve dua etme gibi uygulamalar olmayacak. Yani burada söz konusu olan müftüye nikah kıyma yetkisi; imam nikahı değil resmi nikah yetkisidir. Müftüler de tıpkı evlendirme memurları gibi çiftlere evlenmeyi kabul edip etmediklerini soracak ve 'evet' yanıtını aldıktan sonra töreni 'Sizleri karı koca ilan ediyorum' diyerek tamamlayacaktır.

2. Müftülüklerde evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personel, bakanlıkça belirlenecektir. Evlendirme yönetmeliği’nin 8. Maddesinde “İl ve ilçe müftülüklerinde evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personel Bakanlıkça belirlenir” hükmü getirilmiştir.

3. Müftülerin giyeceği elbise dini kıyafet olmayacak, tıpkı nikah kıymakla yetkili diğer görevlilerin giydiği gibi kırmızı nikâh memuru cübbesini giyeceklerdir.

4. Camilerde yani ibadet yerlerinde müftüler nikah kıyamazlar. Dini mekânlarda resmi nikah işlemi Evlenme usul ve esaslarını düzenleyen mevzuata göre yasaktır.

5. Müftüler, yabancı eşle evlenen Türk vatandaşlarının nikâhını kıyamayacaklardır. Yeni düzenlemede 'Eşlerden birinin yabancı olması halinde, evlendirmeye belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkili olacaktır.

6. Çokça sorulan bir diğer soru ise gayrimüslümlerin (müslüman olmayan) nikahını müftülerin kıyıp kıymayacağı. Gayrimüslim eş, eğer Türk vatandaşı ise ve nikahının müftü tarafından kıyılmasını talep ediyorsa, nikahın müftü tarafından kıyılmasının önünde yasal bir engel yoktur. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yasal düzenlemedeki nikah resmi nikahtır.

7. Evlendirme Yönetmeliği’nin 36. cı maddesine göre ilçe ve il müftülüklerinin hazırladığı evlendirme kütük defterleri bağlı bulundukları nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü tarafından tasdik edilecektir. Ayrıca İl ve ilçe müftülükleri ile belediyeler ise kendilerine ait evlenme kütük defterlerini kendi arşivlerinde saklayabilecektir.


Nikah İşlemleri Forum

Forum sayfamızdan aklınıza takılan soruları sorun veya sorulan soruları cevaplayın...